Triển lãm

Triển lãm công ty

Công ty chúng tôi đã tham gia Triển lãm hơn 10 quốc gia trong mười năm qua. Chẳng hạn như Triển lãm của Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Ấn Độ, Mỹ, Đức, Brazil, Mexico, Dubai, Thổ Nhĩ Kỳ, v.v.

Triển lãm Thái Lan

hội chợ bang

Triển lãm IFA Đức

Triển lãm Ai Cập

Triển lãm Mexico

Triển lãm Mumbai

Triển lãm Hoa Kỳ